Słowo od fundatora

Jako założyciel Fundacji Futprints gorąco wierzę w znaczenie słów pochodzących z biblijnej Księgi Przysłów (3, 13-15) (tłum. Biblia Tysiąclecia) :

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty.

Zatem dla mnie zrozumienie problemu jest początkiem procesu jego rozwiązywania. Natomiast samo dzielenie się informacjami i doświadczeniem oraz udzielanie porad mogą być bardziej cenne od pieniędzy. Wyznaję również pogląd, że problemy ludzi potrzebujących nie zostaną rozwiązane przez jedną fundację czy garstkę ludzi, ale raczej przez współpracujące społeczeństwo. Dlatego jednym z celów Fundacji Futprints jest dzielenie się informacjami na temat różnych, marginalizowanych grup. Dzięki czemu będziemy mogli:

 •  Dawać bezbronnym i marginalizowanym ludziom informacje, które pomogą im zapobiegać trudnym sytuacjom lub radzić sobie w nich jeśli zdarzyło się, że się już w nich znaleźli,
 • Inspirować do bycia częścią procesu zmian,
 • Pokazywać imponującą pracę innych organizacji.

Obszary, w których planujemy przekazywać informacje to:

 • bezdomność
 • bezrobocie
 • handel ludźmi
 • imigracja
 • niepełnosprawność
 • prawa obywatelskie
 • zapobieganie oszustwom i nadużyciom
 • życie społeczeności

Andrew Lisgarten